Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Underlag för bygglov år 1883, fastigheten Drottninghuset 5

Förändrad planritning till nybyggnad på tomten nr 5, kvarteret Drottninghuset. Plan av våningarna 1,2 och 3. 1 bild

Uppdaterad