Omslagsbild En qvinna läkare!
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

En qvinna läkare! : doktor Karolina Widerström / Eva Blomberg (red.)

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare. Hon föddes 1856 i Helsingborg och flyttade som 17-åring till Stockholm. 1888 fick hon sin medicine licentiatexamen vid Karolinska institutet och hon specialiserade sig på kvinnomedicin och gynekologi. Hon hade egen läkarmottagning på Bryggargatan 6 och senare Gamla brogatan 19.

Karolina Widerström kämpade också för kvinnans rättigheter, bland annat för kvinnlig rösträtt och mot den så kallade reglementeringen som innebar registrering och medicinska tvångskontroller av prostituerade kvinnor. En annan hjärtefråga var Dräktreformen, som innebar att kvinnor skulle få bära praktiska och bekväma kläder.

Tillsammans med sin livskamrat Maria Aspman engagerade hon sig också i barns hälsa och vård. Maria Aspman var bland annat rektor på Stockholms högre folkskola för kvinnlig utbildning och Fredrika Bremer-förbundets folkhögskolor.

Den här biografin är en uttömmande beskrivning av Karolina Widerströms liv och gärning. Den är uppdelad i tre områden: Läkargärning, Uppväxt, vänner och kärlek samt Samhällsengagemang. Sex författare från olika vetenskapliga discipliner har skrivit olika kapitel. I ljuset av Widerströms liv växer också bilden av det svenska samhällets utveckling fram.

Boken innehåller ett stort bildmaterial på både människor och miljöer. Den avslutas med en bildförteckning, en författarpresentation, en omfattande käll- och litteraturförteckning och ett personregister samt en karta med viktiga platser utmärkta. 428 sidor.

Innehåll
Inledning

LÄKARGÄRNING
En pionjär tar plats
En patient berättar: Lea
En expert och hennes podium

UPPVÄXT, VÄNNER OCH KÄRLEK
Det stoff som pionjärer vävs av
Kärlek, vänskap, samarbete
Sjuksköterska och vän

SAMHÄLLSENGAGEMANG
Kläder för rörelse
Läkare i skolans värld
Två barn berättar: Sven och Greta
Ett nav i kvinnliga nätverk
Sociala reformer för framtiden
Trettio år som sexualupplysare
Striden om prostitutionen
Två byråskrivna: Anna och Signe
Den moderna Karolina Widerström

Epilog
Tack
Författarpresentation
Bildförteckning
Referenser
Noter
Register
Karta över Karolina Widerströms Stockholm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad