Omslagsbild Kungsholmen öster om Fridhemsplan
Litteraturtips
Författare: Conradson, Birgitta (f. 1933). Stockholms stadsbibliotek

Kungsholmen - öster om Fridhemsplan / Birgitta Conradson

Följ med till Kungsholmen och res i tiden genom århundradena! Det första namnet på Kungsholmen var Munkeliderne och senare Munklägret, då marken ägdes av Gråbrödraklostret. Senare tog hantverk och industri över och så småningom fylldes stadsdelen med nya invånare. Många bostadshus byggdes under den stora befolkningsökningen i slutet av 1800-talet. Några årtionden senare fick Stockholm sitt första kollektivhus på John Ericssonsgatan 6.

Boken är en heltäckande beskrivning av Kungsholmens östra del. Lär mer om bostäder och industrier, om sjuk- och fattigvård, om arbetare och adelsmän, om restauranger och butiker, om vardagsliv och nöjen. Den faktaspäckade texten blandas med personliga minnen från gamla kungsholmsbor. Boken innehåller ett stort bildmaterial och avslutas med en käll- och litteraturförteckning. På insidan av pärmarna finns kartor från 1800-talet. 187 sidor.

Innehåll

INLEDNING
Mitt Kungsholmen
… öster om Fridhemsplan
Föreställningar kring en stadsdel
PÅ MUNKARNAS, HANTVERKARNAS, ADELNS OCH SKALDERNAS TID 1435-1800
Munkarnas Liderne
Hantverkarnas Munklägret
Garvarna vid Norr Mälarstrand
Adelns och trädgårdsmästarnas Kungsholmen
Manufakturernas Kungsholmen
… och skaldernas
KUNGSHOLMEN PÅ SAMUEL OWENS TID 1800-1845
En engelsman som satt spår
Sveriges första ångkvarn – den s.k. Eldkvarn
Samuels Owen slår sig ner på Kungsholmen
De första ångbåtarna
Samuels Owen var också nykterhetskämpe
Stockholms minsta församling
Garvarsläkterna Westin och Lundin
Vilka bodde var?
Handelsbodar och näringsställen
Sjukvårdens stadsdel
BOLINDERS RIKE 1845-1890
Allt närmare staden
En industri och en industristadsdel växer fram
Grubbens vid Fleminggatan och Kronprinsessan Lovisa vid Hantverkargatan
Pontonjärerna vid Tempelbacken
Den stora inflyttningen
Kungsholmens skolor
1880-talets bostadsbyggande
Bröderna Bolinder bygger upp sitt feodala rike
De finare kvarteren
Kungsholmskungen J. O. Smitt…
… och brännvinskungen L.O. Smith
Kungsholmens första ångkök
Kvinnorna, handeln och utskänkningen
ARBETARNAS KUNGSHOLMEN 1890-1920
Ett utpräglat industriområde
Fabrikerna längs Fleminggatan
I de gamla hantverkskvarteren
Gustaf de Laval, Separator och John Bernström
Kungsholmen växer
… och byggruschen ökar
De nya fastighetsägarna
Ett rum och kök
Det nya affärsstråket
Fleminggatans porträttörer och aktörer
En skönlitteraturens gata
Kungsholmlinjens och bilarnas gata
Den fruktade Kungsholmsligan
Barnens gata
Företagen började flytta
Stadshuset
TJÄNSTEMÄNNENS KUNGSHOMEN 1930-1950
Scenförändringar
Förändrad befolkningsstruktur
Kungsholmens Janusansikte
Varierade bostadsförhållanden…
… några exempel
Nya och gamla butiker norr och söder om Hantverkargatan
Anderssons skomakeri
… mellan Fridhemsplan och Tegelbacken
Längs Norr Mälarstrand
Konsum vid Scheelegatan
Ordnade lekplatser
De progressiva satte inte sina barn i privatskola!
Korkdynor och klor i Sportpalatset
Gå på bio
KUNGSHOLMEN IDAG
Sextio- och sjuttiotalets trafiksaneringar
Det historiska i det närvarande – eller en stadsdel och dess synliga förgångna
Kungsholmen nu och framtiden
Noter
Källor och litteratur

Uppdaterad