Omslagsbild Litteratörernas kvarter
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Litteratörernas kvarter : Lilla Hornsberg: utvärdshus och kulturcentrum på Kungsholmen

I de västra delarna av Kungsholmen har många gator och kvarter fått namn efter författare. Här ligger också den gamla 1700-talskrogen Lilla Hornsberg som många författare har stark anknytning till bland annat genom Sveriges författarförbund. I den här boken får du veta mer om platsens historia och även ta del av personliga författarminnen. 

Boken innehåller svartvita teckningar och andra bilder, bland annat på Stora Hornsberg, slottet som revs på 1890-talet. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt listor på de gator och kvarter som fått författarnamn. 144 sidor.

Innehåll
KUNGSHOLMEN OCH HORNSBERG
Munklägret
Tre förläningar
Lustslottet Hornsberg
Hornsbergs sockerbruk
Bebyggelsen tätnar
Industrier
Stora bryggeriet
Sjukhusen
Bostadsförhållanden
FÖRFATTARSTRÅK
Kungsholmens gatunamn
Författarnas stadsdel
Kvartersnamnen
Kungsholmen som litterär miljö
Teaterbåten
FÖRFATTARGÅRDEN LILLA HORNSBERG
Några personliga minnen
DE LITTERÄRA SÄLLSKAPEN
Den levande litteraturens hus
De litterära sällskapen som folkrörelse
Lilla Hornsberg, ett kulturcentrum
Samarbetsnämnden tar form
Gemensamma aktiviteter
Kris och nystart
Drömmen som blev verklighet
DET NYA KUNGSHOLMEN
Källor och litteratur

Bildförteckning
Författarnamn på Kungsholmens gator
De litterära kvartersnamnen på Kungsholmen
Medlemmar i De litterära sällskapens samarbetsnämnd
Teman i PARNASS

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad