Karta
Upphov: von der Burg, Hieronymus (1730-1811). Stockholms stadsarkiv

HK 2:2. Karta över Hornsbergs ägor på Kungsholmen år 1772

Uppmätning utförd på uppdrag av fastighetsinnehavaren Johan Philip Möller i oktober 1772. Innehåller uppgifter om det på ägorna belägna sockerbruket. Daterad i oktober 1772.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad