Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Olausson, Magnus (f. 1956). Stockholms stadsbibliotek

Utopier i 1700-talet : stadsplaner och landskapsparker /Magnus Olausson

Utformningen av de centrala och representativa stadsrummen kring Stockholms slott och Norrström har varit föremål för utopiska planer under 1700-talet. Två till uttrycket skilda arkitekturhistoriska stilideal, importerade från kontinenten, den romerska barocken och den engelska landskapsparken, utgör utgångspunkt för Tessin d.y.;s förslag för Stockholms slotts rumsliga inramning och F.M. Pipers förslag för omdaning av den södra delen av Kungsträdgården.

Det här kapitlet om stadsplanering på 1700-talet handlar främst om de storstilade planer som aldrig blev av. Tessin fick till exempel aldrig bygga någon jättekyrka vid Gustaf Adolfs torg (dåvarande Norrmalmstorg) och Pipers genomgripande förslag för Kungsträdgården kom bara delvis att genomföras.

Kapitlet innehåller bilder på olika förslag och verkliga vyer. 12 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 68-79

Uppdaterad