Akvarellmålning av ett stilleben med tre fiskar mot en brun vägg.
Bildkonst
Konstnär: Prins Eugen (1865-1947). Prins Eugens Waldemarsudde

Stilleben med fiskar av, prins Eugen

Konstnär: Prins Eugen (18651947)

Titel: Fiskar

Teknik: Akvarell på papper

Mått: 51,5 x 37 cm

Akvarellmålningen Fiskar har prins Eugen målat 1886. Målningen är ett stilleben av nyfångad fisk, upphängd framför en brun vägg. Fiskarnas fjäll skimrar i blått och grönt och ljuset kommer in ifrån vänster i bilden och skapar mjuka skuggor på väggen.

Prins Eugen var en av sin tids främsta landskapsmålare. Hans motivkrets består därför till största del av stämningsfulla landskap men innehåller även ett fåtal stilleben så som detta. 

Motivet Fiskar är målat under prins Eugens studietid i Uppsala. Där studerade han vid Uppsala universitet mellan 1885–1886 och läste bland annat ämnen som statskunskap, historia och litteratur. Han läste även konsthistoria för professor Carl Rupert Nyblom som några decennier tidigare varit August Strindbergs lärare. Vid sidan av studierna vid universitetet började prins Eugen även måla för Wilhelm von Gegerfelt som startat en liten privat målarskola på Uppsala slott.

I boken Breven berätta (Stockholm, Norstedts förlag, 1942) har prins Eugen sammanställt delar av sin brevsamling med kommentarer. I en brevväxling med sin mor i mars 1886 nämner han arbetet hos Gegerfelt och berättar om olika motiv han arbetat med:

Jag har just nu uppe hos Gegerfelt slutat ett ”härligt” stilleben, en hög svart hatt, en ridkäpp, ett par handskar och en räfsvans. (Det är en ryttare, som kommit hem efter att ha tagit räfven, hvarför den as oss kallas ”Segrarens hemkomst”.) – I ett senare brev skriver han att han ska måla ett fruktstilleben: Fruktstycket höll ej hvad det lovade. Skall i stället börja en ny sak: tre saltade sillar mot en bred vägg. Sant estetiskt eller huru!

I en kommentar till breven till modern skriver Eugen i Breven berätta: - Längre fram började jag måla några nya fiskar, denna gång färska, men som dessa modeller hade stor benägenhet att ruttna och lukta allt annat än skönt måste de målas flera dagar i följd med ”lindrigt” åsidosättande af de akademiska studierna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad