Foto

Slussen: Slussombyggnaden, byggnad av den så kallade östra slingan

Slussombyggnaden sedd ifrån hamnstyrelsens fönster i juli 1934.