Omslagsbild Det går en oro genom själen
Litteraturtips
Författare: Rasmussen, Alice (f. 1926). Stockholms stadsbibliotek

"Det går en oro genom själen" : Strindbergs hem och vistelseorter i Norden / Alice Rasmussen

”Det går en oro genom själen” är en passande titel på den här boken om August Strindbergs alla bostäder och tillfälliga vistelseorter; han stannade aldrig länge på en plats. Vi får följa honom runt i hela Norden, men en stor del handlar om hans bostäder i Stockholm.

En bostad som Strindberg själv ofta återkom till i minnet var Norrtullsgatan 14. Där bodde han i flera år som barn. När August Strindberg senare träffar sin blivande hustru Siri von Essen, bor hon i samma hus! Byggnaden revs i början av 1900-talet. Den låg bokstavligen i korsningen av Norrtullsgatan/Frejgatan; delar av huset stack ut i det som idag är asfalterad gata.

Boken beskriver bostäder och vistelseorter i kronologisk ordning. Den innehåller en mängd foton och andra bilder samt två Stockholmskartor med Strindbergs bostäder utmärkta. Den avslutas med både en alfabetisk och en kronologisk förteckning över alla platserna samt en käll- och litteraturförteckning och ett personregister. 343 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad