Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Mehr, Hjalmar (1910-1979). Stockholms stadsbibliotek

Stad att leva i / Hjalmar Mehr

Hjalmar Mehr är den stockholmspolitiker som mest har kommit att förknippas med citysaneringen, då stora delar av Klara revs. I det här kapitlet framför han sina tankar om Stockholms utveckling. Han har full förståelse för att människor är oroliga över de stora förändringarna men menar att omvandlingen inte går att undvika:

Bakgrunden till förändringarna är den väldiga kraften i det svenska samhällets tekniska och materiell utveckling, som så snabbt har höjt det allmänna välståndet. Med välståndet har anspråken och efterfrågan stigit, med återverkningar över hela linjen: i fråga om bostäder, samfärdsel, utbildning, fritid, ja på praktiskt taget varje område av samhällslivet. Den stora folkvandringen, ”flykten från landsorten”, en integrerande del i hela förändringen med i sin tur stora återverkningar. Tätortskoncentrationen får – om än för Stockholms del inte relativt större än annorstädes i landet – likväl stora absoluta utslag här. Denna utveckling ställer ny och våldsamma krav på samhället och kanske främst på stadsbyggandet. Därtill kommer att vi nu i snabb takt är på väg in i bilåldern som övar stark press till omdaning av städerna.

10 sidor.

Utdrag ur Anderson, Levande stad : en bok om Stockholm tillägnad Carl Albert Anderson den 19 juli 1959. – 1959. – S. 267-276

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad