Omslagsbild Stockholmskärlek
Litteraturtips
Författare: Elmbrant, Björn (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Stockholmskärlek : en bok om Hjalmar Mehr / Björn Elmbrant

Hjalmar Mehr var en socialdemokratisk politiker, mest känd för att vara en av de ansvariga för citysaneringen på 50- och 60- och 70-talen, då stora delar av Norrmalm revs. Han föddes i Stockholm 1910. Föräldrarna var judar och hade bara några år tidigare invandrat från Ryssland. Familjen bodde på olika platser i huvudstaden, bland annat på Malmskillnadsgatan 40, ett hus som skulle komma att rivas i citysaneringen.

I den här boken görs ett försök att nyansera bilden av Hjalmar Mehr. Vad var det som drev politikern Mehr? Och vem var människan bakom politikerfasaden? Det görs också en utförlig genomgång av de diskussioner och beslut som ledde fram till rivningarna och byggandet av den nya moderna staden.

Boken innehåller ett flertal foton, de flesta av familjekaraktär. Den avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 448 sidor.

Innehåll
Inledning
På flykt undan tsaren
Profet utan skägg
Vill du att våldet vinner
Judar och balter
Vägen till makten
En vän i familjen
Den sociala revolutionen
Staden måste växa
Varje hållplats ett sagoslott
Grävskoporna i city
Kärleken till uppgiften
Vietnam och 68:orna
Lånekungen
Drömmen om självstyre
Surrad vid masten
Almstriden
Vad har man murvlar till
Skärgården åt folket
Enmansdemonstrationen Hjalmar
Stockholmskärlek
Författarens tack
Noter
Källor
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad