Delegatkort till den internationella socialistiska kongressen 1910
Föremål
Tillverkare: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Ruth Gustafssons delegatkort till internationella socialistiska kongressen 1910

Ruth Gustafssons delegatkort till den internationella socialistiska kongressen i Köpenhamn 1910. Ruth Gustafsson, som länge bodde och verkade i Stockholm, var en av huvudpersonerna i uppbyggandet av den socialdemokratiska kvinnorörelsen. Hon var drivande i Stockholms allmänna kvinnoklubb, Stockholms kappsömmerskeförening och Kvinnornas Fackförbund. Många socialistiska kvinnoklubbar startades som resultat av Ruth Gustafssons talarturnéer. Hon talade även på LKPR:s möten i Stockholm om behovet av en allmän och lika rösträtt som skulle inkludera arbetarkvinnor.

I anslutning till kongressen i Köpenhamn hölls en socialistisk kvinnokonferens. I centrum för den stod rösträttsfrågan. Konferensen bestämde att de socialistiska partierna i alla länder var skyldiga att energiskt arbeta för den allmänna kvinnorösträtten. Det slogs även fast att de socialistiska kvinnorna skulle kämpa tillsammans med de socialistiska partierna för att driva igenom allmän och lika rösträtt, utan inskränkningar exempelvis i form av förmögenhetskrav. Konferensen beslutade också att de socialistiska kvinnorna inte skulle delta i den borgerliga rörelse för kvinnlig rösträtt som endast krävde kvinnlig rösträtt på samma villkor som för män. Detta sågs som en oacceptabel inskränkning av rösträttskravet.

Kvinnokonferensen beslutade också att instifta den internationella kvinnodagen som en dag att mobilisera internationellt för allmän och lika rösträtt.

Uppdaterad