Reklamtryck i flera färger med bild av skokrämsburk samt text.
Bildkonst

Reklamtryck. Collan Sko-creme. Collanoljefabriken

Reklamtryck i flera färger med bild av skokrämsburk samt text.
På trycket står: Stockholm, postst, datum, s.h.t. Vi bedja få fästa Eder uppmärksamhet på vårt nya fabrikat "collan-skocrème", som i dagarne utkommit i handeln. Collan-skocrème öfverträffar i kvalitet de bästa utländska märken. Därmed behandlade skodon erhålla en intensiv glans, Blifva mjuka, smidiga och vattenrära samt dubbelt varaktiga. Vi hoppas, att detta förstklassiga svenska fabrikat skall till fullo kunna ersätta de mångfaldiga utländska, på intet vis förmånligare skocrèmen. Högaktningsfullt A.-B. Collan-Olje-Fabriken.

Ur Arne Nordenlöw Samling som tillhör Litografiska Museet.
Arne Nordenlöw var litograf och fackligt verksam. Han var aktiv i grundandet av Litografklubbens arkiv och senare i bildandet av Litografiska Museet. När museet öppnade 2005 var han föreningens ordförande. I donationen ingår en omfattande samling med reklamtryck från sekelskiftet 1800/1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brevhuvud. Aktiebolaget Stockholms skofabrik

Brevhuvud. Aktiebolaget Stockholms skofabrik

Medeltida skor

Medeltida skor

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Reklamtryck. Carl A. Olssons Skoaffär

Reklamtryck. Carl A. Olssons Skoaffär

Reklamtryck. Skofabriken Nordpolen

Reklamtryck. Skofabriken Nordpolen

Skoborste från skoaffären Atlas

Skoborste från skoaffären Atlas

Skyltfönster med skor hos Skoman under första skyltsöndagen

Skyltfönster med skor hos Skoman under första skyltsöndagen