Fasadritningar av samtliga fyra fasader i tusch på ett ark i grå transparent väv.
Ritning
Arkitekt: Pedersen, Britt (1929-), Paulsson, Anton (1908-1994). Stockholms stadsarkiv

Britt Pedersens ritningar till villa för Märta Flodin

"Villa för fru Märta Flodin" ritades av arkitekten Britt Pedersen 1957. Arkitekt var ett manligt dominerat yrke vid den tiden och det var ovanligt att en kvinnlig arkitekt ritade påkostad villaarkitektur. Huset ligger på Munksjövägen 23, nära Stureby tunnelbanestation.

Märta Flodin (född Häll, 1914-2009) var gift med fabrikschefen Gustaf Flodin och de flyttade in 1958. På ritningarna kan vi se att villan är i tre plan, inklusive källarvåning och garage i suterräng. På entréplanet finns ett stort kök, matrum, vardagsrum och kammare samt två toaletter i anslutning till vardera entré. På övre planet finns fyra sovrum, ytterligare ett vardagsrum samt bad och toalett. 

Arkitekten ritade om källarvåningen mellan maj och juni 1957. Ett förråd i källaren omvandlades till ”ping-pong rum” och garaget flyttades ut och gav plats åt en "gillestuga". Du hittar ritningarna under "Dokument". Där finns också en planteringsritning till trädgården, med förteckning över de olika växterna. Den är ritad av trädgårdsarkitekten Anton Paulsson 1958 och ingår i samma bygglovsärende som arkitektritningarna.

Britt Pedersen (född Winberg 1929-) utbildade sig till arkitekt på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) 1949-1954. Det var bara 4 kvinnor som tog arkitektexamen från KTH 1954. Britt Pedersen har bland annat varit verksam vid olika arkitektkontor i USA, på Arkitektskolan vid Lunds Tekniska högskola (LTH) och Lunds stadsarkitektkontor.

Stadsmuseets värdering

Stadsmuseet har bedömt att villan har ett ”särskilt kulturhistoriskt värde”. Här följer ett utdrag ur museets motivering (citat):

”Den välbevarade villan i Valskistan 10, som uppfördes 1957 efter ritningar av den kvinnliga arkitekten Britt Pedersen, är ett utmärkt exempel på den tidens strävan efter att förnya villaarkitekturen. Samtidigt är byggnaden påfallande exklusiv när det gäller arkitektur, material och detaljer. Utformningen är helgjuten. Det rör sig om en sluten, långsträckt och högrest huskropp där fasadernas gedigna gula tegel på ett effektfullt sätt kombineras med lackerat trä i utfackningar, balkongfront, entréer och fönster. Arbetade detaljer i smide liksom takets koppar förstärker intrycket. Villan är alltså mycket välgestaltad och har höga arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Att byggnaden ritades av en kvinnlig arkitekt är ovanligt för tiden, och det bidrar till de höga unicitetsvärdena. Byggnaden har även miljöskapande värden och visar på ett pedagogiskt sätt stadsdelens utbyggnadshistoria.”

Citatet är hämtat ur Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (BeBR), se länk nedan under ”Externa länkar”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad