Text

Stureby - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Sturebys tunnelbanestation ligger.

Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Sturebys tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet "Stockholms spår" i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter