Reklamtryck i blått och gult på gulnat på papper, bild på Centralbadets trädgård sam text.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Litografiska museet

Reklamtryck. Centralbadets Trädgård

Reklamkort för Centralbadets tvättinrättning

Reklamtryck i blått och gult på gulnat på papper, bild på Centralbadets trädgård samt text.
På trycket står: Centralabdets Trädgård är väl knappast okänd för någon stockholmare, ty antingen passeras den på väg till badet eller besökes den för att där tillbringa en stund för läsning. Men hur många tänka på att denna trädgård icke bekostas och underhålles av allmänhetens skattemedel utan av ett enskilt affärsföretag. Stadens innebyggare och särskilt de, som bo i traken omkring Centralbadet, borde alltid hava detta i minne och, när det gäller bad eller tvätt, gynna Centralbadet och dess Tvättinrättning.
Centralbadets tvättinrättnings utför: Linne- och Ylletvätt, Stryckning, Kemisk tvätt, Färgning, Fläckborttagning och Pressning.
Specialitet: Gardintvätt

De allmänna badinrättningarna var viktiga för hygienen. Där kunde man också lämna in tvätt som på Centralbadets bad- och tvättinrättning som kom i början av 1900-talet. Centralbadet var när det öppnade landets modernaste bad med tre bassänger, kolsyrebad, elektriska ljusbad och solbad på taket. Det var nya idéer om hygien för folket, som hade Wilhelm Klemming som främste företrädare, med friluftsbad och sport. Simhallen blev en av det nya seklets symbolbyggnader. 

Ur Arne Nordenlöw Samling som tillhör Litografiska Museet.
Arne Nordenlöw var litograf och fackligt verksam. Han var aktiv i grundandet av Litografklubbens arkiv och senare i bildandet av Litografiska Museet. När museet öppnade 2005 var han föreningens ordförande. I donationen ingår en omfattande samling med reklamtryck från sekelskiftet 1800/1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad