Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Nybrogatan söderut från Östermalmsgatan. Nybrogatan 55 (nu 75), Hellerströmska tvättinrättningen. En pojke går förbi skylten på gaveln

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad