Teckning med fem officerare och en hund i ett rum
Bildkonst
Konstnär: Okänd. Riksarkivet

Teckning från Generaladjutantens expedition, 1817

Teckning från Generaladjutantsexpeditionen, år 1817. I teckningen syns fem officerare och en hund. 

Expeditionen var militärledningens centrum och var vid den här tiden förlagd på Fredrikshovs slott. Generaladjutanten var högsta befälhavare över förbanden inom Stockholms garnison. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad