Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stensamling, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 82 i Spånga socken

Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Stensamling
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:4

Ur: Fornlämning Spånga 82. Arkeologisk rapport. SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökningen som en oregelbunden stensamling, 3,0 meter i diameter, 0,3 meter hög, ej övertorvad.

Stensamling, oregelbunden, 4,0 x 5,0 meter stor och 0,5 meter hög med ett 30-tal stora, kantiga stenar av storlek 0,25 x 0,25 - 0,7 x 0,7 meter i ett skikt. Fyllningen bestod av mylla och lerblandad jord mellan stenarna. I östra halvan, 0,6 meter från profilen, framkom en undre småstenspackning, 2,5 x 0,6 x 0,24 meter stor, uppbyggd av ett skikt stenar i storleken 0,1 x 0,1 meter och med fyllning av myllblandad lera och ringa sot.

I anläggningen påträffades enstaka bitar av keramik, bränd lera, obrända ben och ringa mängd kol.

Anläggningen vilade på hård lera.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad