Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensamling, fornlämning RAÄ 82 i Spånga socken, Akalla

Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Stensamling
Datering: Förhistorisk tid
Antal anläggningar: 1

Ur: Fornlämning Spånga 82. Arkeologisk rapport. SSM 1970.

Anläggningen var belägen ca 50 m SO om Akalla gård på en åkerholme, svagt sluttande mot syd. Den utgjordes av en 0,4 x 5,0 m stor stensamling av ett 30-tal stora, kantiga stenar.

Uppdaterad