Kapitel/artikel
Litteraturtips

Gymnasister och - rabulister vid Beskowska skolan / Carl Svedelius

Beskowska skolan grundades 1867 av prästen och hovpredikanten Gustaf Emanuel Beskow. Den var från början en exklusiv skola för pojkar från den övre klassen. Den låg under olika tider på olika platser på Norrmalm och Östermalm.

När den unge Carl Svedelius blev elev på Beskowska skolan år 1869 fanns lokalerna på Mäster Samuelsgatan 39. Han berättar här sina personliga minnen från studietiden, bland annat om den värsta bestraffningen, den som eleverna fick hemma:

Det vanligaste bestraffningsmedlet för förseelser var anmärkning i anmärkningsboken. Den var i allmänhet mycket fruktad. För en pojke på den tiden var ett straff i sådan form vida mer riskfyllt, än vad det nu skulle vara. I varje hem fanns i regel en sträng tuktomästare. O, gamla tiders seder!

9 sidor.

Utdrag ur När jag gick i skolan : skol- och ungdomsminnen från 1800-talets senare hälft / berättade av 34 svenska män och kvinnor. – 1934. – S. 58-66

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Porträtt av hovpredikant Gustaf Emanuel Beskow

Porträtt av hovpredikant Gustaf Emanuel Beskow