Omslagsbild Fem år med Strindberg
Litteraturtips
Författare: Falck, August (1882-1938). Stockholms stadsbibliotek

Fem år med Strindberg / August Falck

År 1907 grundade skådespelaren August Falck Intima teatern tillsammans med August Strindberg. Falck var chef för teatern fram till 1910 då han startade en andra Intima teatern, kallad Komediteatern. Här berättar han om sina personliga minnen av sin vän och kollega Strindberg under dennes sista år. Det handlar förstås till stor del om teater, men även människan Strindberg skymtar fram. Separationen från sista frun Harriet Bosse tog hårt på honom:

När jag denna tid besökte honom brukade vi oftast hålla till i ett rum innanför biblioteket, där Buddha på kakelugnen var vårt enda sällskap. Medan vi sutto där och samtalade hände ofta att Strindberg blev orolig, reste sig och gick in i förmaket längst in i våningen. Där hade han – bakom ett draperi löpande på en stång – ett porträtt i kroppsstorlek av Bosse som Puck. Till min plats når plötsligt ljudet av mässingsringar som skramla. En kort stund är det alldeles tyst – så hör jag ringarna igen, och han återvänder, med högra handen sammanpressande ögonen, som om han ville stänga ute allt utom bilden som fastnat på näthinnan. Med ansträngning behärskar han sin sinnesrörelse och doppar för att lugna sig ner händerna i ett handfat med isvatten, som alltid stod till höger om kakelugnen.

Boken avslutas med en förteckning över pjäser och skådespelare på Intima teatern samt några viktiga händelser i August Falcks skådespelarkarriär. 363 sidor.

Innehåll
”Ni heter August! Ni heter Falk! Välkommen!”
Berlin, Paris, London – Norra bantorget
Intima teatern öppnar med Pelikanen
Hos Strindberg
Oväder
Makterna
Bantorget – Köpenhamn
Drottning Kristina och draperibanan
Prins Eugen och Påsk rädda oss
Fröken Julie, Bernard Shaw, Blå tornet
Strindberg regissör för Fadren
Kring Svanevit
”…eller hyra vi Operan!”
Strindberg möter prins Eugen. – Sommarplaner
Dödsdansen
Slutet nalkas
”S. L. ”
Tjugofem år efteråt
Appendix:
Intima Teaterns skådespelare
På Intima Teaterns gavs
Några data

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad