Porträtt av August Strindberg som gammal, i halvfigur mot mörk fond
Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Strindbergsmuseet

August Strindberg i sitt hem i Blå tornet

Detta porträtt av August Strindberg är taget på hösten 1911 i författarens hem på Drottninggatan 85. Strindberg kallade huset Blå tornet och lägenheten var hans 24:e och sista adress i Stockholm. 

Strindberg var 62 år gammal när bilden togs. Han är klädd i svart rökrock med snörmakerier. Under den skymtar en vit skjorta med frackkrage.Uppdaterad