Omslagsbild Med Lydia
Litteraturtips
Författare: Mannerheim, Brita (1916-2011). Stockholms stadsbibliotek

Med Lydia eller Livslång trohet mellan tre / Brita Mannerheim

Lydia Wahlström var en av de ledande inom den svenska kvinnorättsrörelsen. Hon kämpade för en total jämställdhet mellan män och kvinnor på alla områden. När hon doktorerade i historia år 1898, var hon en av de första kvinnorna i Sverige som nått den nivån.

Även i privatlivet bröt hon normer. Hon hade flera förhållanden med kvinnor och den stora kärleken i hennes liv var Anna Gustafsson. De bodde tillsammans i lägenheten på Johannesgatan 22 bredvid Johannes kyrka. Anna gifte sig ändå med en man, Gideon, men de tre fortsatte att ha en nära relation. Anna och Gideons dotter Brita har kallat dem sina ”tre föräldrar”.

I den här boken berättar Brita om sin då ovanliga familj. Hon återger sina egna minnen, blandat med kvinnornas brevväxling och Lydias texter ur självbiografin Trotsig och försagd. Boken innehåller många privata fotografier och avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett personregister. 267 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad