Ritning i tusch och akvarell på gulnat papper. Ritningen innehåller både fasad, sektion och tre olika våningsplaner. Vi kan se det äldre huset som byggs ut ritat i mörkare färg och den nya till- och påbyggnaden i röd färg.
Ritning

Här låg Indiska Nationalkommitténs propagandabyrå 1917

Bygglovsritning till hus på Artillerigatan 28 på Östermalm från 1860. I husets bottenvåning låg en kort period ett propagandakontor för den Indiska nationalkommittén.

Ritningen visar hur ett äldre hus, uppfört 1842, byggs ihop med ett nytt hus. Den nya till- och påbyggnaden från 1860 är tecknad i rött på ritningen. Det äldre huset är ritat i mörkare färg, till höger på planerna. Under ”Dokument” finns även ritningen från 1842, om du vill jämföra.

Propagandabyrån för den Indiska Nationalkommittén - som kämpade för Indiens självständighet - öppnade år 1917. På bottenvåningen fanns samtidigt även kontor för "Friends of Irish Freedom".

Indiska Nationalkommitténs propagandakontor drevs av den indiska revolutionären Virendranath Chattopadhyaya, även kallad ”Chatto”. Svenska myndigheter såg den politiska verksamheten som problematisk och Chatto fick inte stanna i Sverige. Han vägrades inresevisum av Utrikesdepartementet efter en resa till Tyskland 1921. Du kan läsa mer om Virendranath Chattopadhyaya under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Från Hedvig Eleonora kyrkogård mot Artillerigatan 30

Från Hedvig Eleonora kyrkogård mot Artillerigatan 30

Hedvig Eleonora kyrkogård mot Artillerigatan 28

Hedvig Eleonora kyrkogård mot Artillerigatan 28

Indiern Virendranâth Chattopâdhyâya ansöker om uppehållsbok i Sverige

Indiern Virendranâth Chattopâdhyâya ansöker om uppehållsbok i Sverige

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870