Polisrapport.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Liljeholmsbarn tigger vid Gustaf Adolfs torg

Den 18 mars 1882 grips Jenny Hedvig Sofia Johannisson, 12 år och hennes lillebror Per Alfred, 6 år i en handelsbod vid Gustaf Adolfs torg. Enligt polisrapporten heter de Jonsson i efternamn och bor i fastigheten Årstaäng 2 i Liljeholmstrakten. Vid närmare undersökning visar det sig att de bor i Annelund på samma ort och heter Johannisson. Ärendet skickas till kommunalnämnden i Brännkyrka församling.

Rapporten renskriven:

Rapport.
Måndagen den 20 Mars 1882.
Ang. 12 åriga Jenny Hedvig Sofia Jonsson, f.d. 14/2 1870, och dennes broder 5 årige Per Alfred.

Lördagen den 18 dennes kl. 7 e.m. anmälte Konstapeln N:141 Carl Johan Emil Johannisson, att 12 åriga Jenny Hedvig Sofia Jonsson och dennas 5 årige broder Per Alfred, dotter och son till å lägenheten Årstaäng N: 2 i Bränkyrka socken af Stockholms län boende jernarbetaren Sven Petter Jonsson och dennes hustru Emma Fredrika, innevara i handelsboden vid Gustaf Adolfstorg och besvärade med bettleri. Stockholm som ofvan.
J. H. Eckerström

I ett brev till från fjärdingsmannen får vi veta litet mer om barnen:

Kammarjunkaren H. Herr Odelberg!

Med anledning af skrifvelsen den 24 dennes jemte åtföljande rapport får jag meddela följande upplysningar:

Föräldrar till ifrågavarande barn är nu boende vid lägenheten Annelund i Bränkyrka socken, (förut vid Lånbro) rapportens innehåll erkändes – samt berättades att, barnen omförmälde dag utan föräldrarnas tillstånd begifvit sig till Stockholm, och därstädes med andra inom Staden boende barn sällskapat, hvilket äfven varit deras vägvisar jemte rådgivare.

Och hvad det angår fadrens ekonomiska ställning, så är den att betrakta som i vanliga fall hos arbetare som eger familj; dock för närvarande ingen tryckande nöd. Mannen arbetar vid Berzunds verkstad emot en aflöning å 2 kronor per dag.

Föräldrarna lofvade att efter komma erhållen varning och nogsammare vaka öfver sina barn.

Liljeholmen den 27 mars 1882.

Högaktningsfullt P. A. Johansson Fjerdingsman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad