PM om barn som avlidit i tyfoidfeber
Text
Författare: Stafhell, Gustaf Axel Ludvig (1846-1903). Stockholms stadsarkiv

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Vid Årsta äng, Liljeholmen, gick tyfoidfebern 1882. Här rapporterar poliskonstapeln vid Hälsovården Gustaf Axel Ludvig Stafhell (1846-1903) om fyra barn som dött i två hus liggande intill varandra.

Texten renskriven:

P.M. 25/9.82

Wid Årstakulle eller huset N:o 32 inom förstaden Årstaäng afled i tyfoidfeber timmermannen Elofssons nioåriga son den 13 sistlidne september.
I huset N:o 23, som ligger i samma förstad invid ofvannämnda hus, afledo grundläggaren Rydelii tre barn under loppet af sistförflutna 6 månader (och ett fjerde barn f. n. sjukt) i samma sjukdom.
En ohvälfd källare, som begagnas till fiskupplag är belägen under Rydelii lägenhet.

Gustaf Stafhell

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad