PM om barn som avlidit i tyfoidfeber
Text

Fyra barn avlider i tyfoidfeber

Vid Årsta äng, Liljeholmen, gick tyfoidfebern 1882. Här rapporterar poliskonstapeln vid Hälsovården Gustaf Axel Ludvig Stafhell (1846-1903) om fyra barn som dött i två hus liggande intill varandra.

Texten renskriven:

P.M. 25/9.82

Wid Årstakulle eller huset N:o 32 inom förstaden Årstaäng afled i tyfoidfeber timmermannen Elofssons nioåriga son den 13 sistlidne september.
I huset N:o 23, som ligger i samma förstad invid ofvannämnda hus, afledo grundläggaren Rydelii tre barn under loppet af sistförflutna 6 månader (och ett fjerde barn f. n. sjukt) i samma sjukdom.
En ohvälfd källare, som begagnas till fiskupplag är belägen under Rydelii lägenhet.

Gustaf Stafhell

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Liljeholmsbarn tigger vid Gustaf Adolfs torg

Liljeholmsbarn tigger vid Gustaf Adolfs torg

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö

Slöljdskolelärare avlider efter att ha vårdat sin tyfoidfebersjuka fästmö