Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Johansson, Gunilla. Stockholms stadsbibliotek

Prostituerade kvinnors levnadsförlopp. En delstudierörande de kvinnor som varit registrerade av Stockholms Prostitutionspolis mellan åren 1859-1875 / Gunilla Johansson

Vid mitten av 1800-talet infördes ett så kallat reglementeringssystem för att kontrollera prostituerade kvinnor. De var tvungna att skriva in sig på Besiktningsbyrån och regelbundet låta sig undersökas av läkare. Orsaken var främst att stoppa spridningen av könssjukdomar men också för att kontrollera ogifta kvinnors liv. Det var inte olagligt för en kvinna att prostituera sig, men det var däremot olagligt att inte ha en försörjning.

Genom reglementeringlistorna från åren 1859-1875 görs här en undersökning av de registrerade kvinnorna, deras bakgrund, födelseort, tidigare yrken, familjeförhållanden, sjukdomar med mera. Det diskuteras också vilka möjligheter kvinnorna hade att lämna prostitutionen. En sammanfattning på engelska avslutar. 21 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 6. – 1989. – S. 189-209

Uppdaterad