Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Thullberg, Per (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Rotemännen som socialsekreterare / Per Thullberg

I den här artikeln diskuteras rotemannens roll under slutet av 1800-talet. Förutom att sköta folkbokföringen fick rotemannen också arbeta som en dåtida socialsekreterare och stötta människor i nöd. I ett exempel från Maria församling får vi möta en familj som får fattigunderstöd. Föräldrarna anmäls både till polis och roteman, då grannarna i det ruffiga trähuset på Högbergsgatan anser att barnen missköts. I sina försök att hjälpa familjen sköter rotemannen Folkeson kontakterna med fattigvårdsstyrelsen. Han hjälper också till på ett mer konkret sätt och sänder mat till familjen och låter äldste sonen dagligen komma och äta smörgås. 14 sidor.

Källmaterialet som denna text baseras på är folkbokföringsuppgifter från åren 1878-1929, då industrialiseringen pågick som mest intensivt. Artikeln avslutas med en sammanfattning på engelska.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 6. – 1989. – S. 29-42

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad