Fyra afrikanska barn
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Somaliska barn på besök i Stockholm

Somaliska barn vid en cirkus.

Hirsi Ige var ledare för en grupp somalier som besökte Stockholm i juni 1929. De visades upp för svensk publik i en så kallad människoutställning i regi av Carl Hagenbeck från Hamburg. Sådana utställningar visade grupper av människor från framför allt kolonialt styrda länder på den afrikanska kontinenten, som togs till Sverige under 1800-talet och början på 1900-talet, för att visas upp på till exempel Gröna Lund. Oftast var det en europeisk man som agerade agent eller ledare för gruppen och arrangerade utställningarna.

Ibland var människoutställningarna kopplade till den akademiska världen. Bland annat Gerhard Lindblom på Etnografiska museet hade som mål att utbilda svenska folket om andra kulturer och länder. Men det går också att koppla utställningarna till rasistiska idéer och inte minst den framväxande rasbiologin - där människor värderades och behandlades olika utifrån deras ursprung. Människoutställningarna visades främst  upp på nöjesfält eller liknande - som en del av underhållningen – och ledde till att personerna framställdes som objekt och inte som jämlika människor. 

Vid sitt besök kontaktade Hirsi Ige Etnografiska museets föreståndare Gerhard Lindblom, som han tidigare träffat i London redan 1895. Han ville besöka museet och donera fyra föremål till samlingarna. Fotografiet med hela gruppen är taget på gården vid portarna till museets dåvarande lokaler på Wallingatan 2, i samband med att gåvan lämnades över. 

Barnen på bilden ingick i gruppen och är tagen vid cirkusen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad