Hirsi Ige är på besök hos chefen på Etnografiska museet, Gerhard Lindblom, för att skänka honom en sköld, en dolk, en matta och en korgflaska. Kring dem står den somaliska gruppen, barn och vuxna i traditionella kläder.
Foto
Fotograf: Okänd. Etnografiska museet

Hirsi Ige från Brittiska Somaliland

Fotografiet visar Hirsi Ige på besök hos chefen på Etnografiska museet, Gerhard Lindblom, för att skänka honom en sköld, en dolk, en matta och en korgflaska. Kring dem står den somaliska gruppen, barn och vuxna i traditionella kläder.

Hirsi Ige var ledare för en grupp somalier som besökte Stockholm i juni 1929. De visades upp för svensk publik i en så kallad människoutställning i regi av Carl Hagenbeck i Hamburg. Sådana utställningar visade grupper av människor från framför allt kolonialt styrda länder på den afrikanska kontinenten, som togs till Sverige under 1800-talet och början på 1900-talet, för att visas upp på till exempel Gröna Lund. Oftast var det en europeisk man som agerade agent eller ledare för gruppen och arrangerade utställningarna.

Ibland var människoutställningarna kopplade till den akademiska världen. Bland annat Gerhard Lindblom på Etnografiska museet hade som mål att utbilda svenska folket om andra kulturer och länder. Men det går också att koppla utställningarna till rasistiska idéer och inte minst den framväxande rasbiologin - där människor värderades och behandlades olika utifrån deras ursprung. Att människoutställningarna främst visades upp på nöjesfält eller liknande - som en del av underhållningen – framställde personerna som objekt och inte som jämlika människor. 

Vid sitt besök i Stockholm kontaktade Hirsi Ige Etnografiska museets föreståndare Gerhard Lindblom, som han tidigare träffat i London redan 1895. Han ville besöka museet och donera fyra föremål till samlingarna. Fotografiet med hela gruppen är taget på gården vid portarna till museets dåvarande lokaler på Wallingatan 2, i samband med att gåvan lämnades över. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad