Text

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)

(Skylten finns vid Tjärhovsgatan 36-38)


SLAKTARGÅRDEN
De två husen vid gatan uppfördes troligen
1727–33, alltså strax innan träbyggnadsförbudet
trädde i kraft 1736 efter den svåra
branden i och kring Katarina kyrka 1723.
Slaktaren Gustaf George Törnqvist byggde
år 1841 om husen till nuvarande utseende
med tidsenlig fasaddekor. Lusthuset inne
på gården är från samma tid. Den representativa,
helt symmetriska blomsterträdgården
med sandgångar som Törnqvist lät anlägga
här på 1870-talet rekonstruerades omkring
år 2000.

The two buildings fronting the street date
from the early 18th century, just prior to
a ban on the use of timber as a building
material in 1736. The present appearance
dates from 1841 when Gustaf George
Törnqvist, a local butcher, refurbished the
property. The symmetrical flower garden
has been reconstructed.
2019

Obs! Ersätter en äldre skylt på fastighet, id nr 27910 i Stockholmskällan.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)

Tjärhovsgatan 18, nuvarande 36. Törnquistska gården med utsmyckad portal mellan trähusen

Tjärhovsgatan 18, nuvarande 36. Törnquistska gården med utsmyckad portal mellan trähusen

Törnquistska gården (Slaktargården), Tjärhovsgatan 16 (huset rivet 1882)

Törnquistska gården (Slaktargården), Tjärhovsgatan 16 (huset rivet 1882)