Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Slaktargården, Tjärhovsgatan 36-38 (Rudan Mindre 4)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Tjärhovsgatan 36-38, Södermalm)

 

De två husen vid gatan uppfördes mellan 1727 och 1733, alltså strax före träbyggnadsförbudet 1736. Lusthuset inne på gården tillkom omkring 1815. År 1841 byggde slaktaren Gustaf George Törnqvist om husen till dess nuvarande utseende. Renoverade 1967.

The butcher’s house. Built between the years 1727 and 1733. Shortly before new wooden houses were prohibited in the city. The butcher G.G. Törnqvist reconstructed the two buildings in 1841. Reovated in 1967.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad