Text
Författare: Fredriksson, Göran, Jermsten, Elisabet. Stadsmuseet i Stockholm

Finska kyrkan / [text: Elisabet Jermsten ; foto Göran Fredriksson]

"Den byggnad Finska kyrkan är inrymd i uppfördes 1648–53 som bollhus och teater. Arkitekten är okänd. Den 19 december 1725 invigdes byggnaden som kyrka åt Finska församlingen, efter att ha byggts om efter arkitekt Göran Josuae Adelcrantz’ (1668–1739) ritningar."

Finska kyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad