Foto

2 - våningslängor med provisoriska bostäder. Längor med förstukvistar. Vanadislunden