Foto

Förstukvist till länga med provisoriska bostäder. Vanadislunden