Omslagsbild Sergel tecknar
Litteraturtips

Sergel tecknar / Per Bjurström

Johan Tobias Sergel levde åren 1740-1814. Han var konstnär, främst skulptör, men även en skicklig målare och tecknare. Han var en av Gustaf III:s favoriter och utnämndes till kunglig bildhuggare och professor vid Konstakademien. Hans ateljé låg vid dåvarande Sergelgatan 1, ett hus som revs 1953 i samband med Norrmalmsregleringen.

Boken berättar om Sergels liv, både som konstnär och privatperson. Den innehåller en mängd teckningar från olika perioder. Många av bilderna skildrar livet i huvudstaden, både till vardags och till fest. Sergel avbildade ofta sina vänner på ett humoristiskt sätt, ibland i pinsamma situationer. Ett exempel på det är en teckning från krogen Kräftriket vid Brunnsviken, där konstnären Elias Martin druckit för mycket alkohol och kräks våldsamt.

Boken gavs ut i samband med en utställning på Nationalmuseum, som också äger de flesta teckningarna. Den inleds med en kronologi över Sergels liv och avslutas med en bild- och litteraturförteckning samt hela texten i engelsk översättning. 231 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karikatyr med fyra herrar och en dam, bland dem troligen Elias och Johan Fredrik Martin

Karikatyr med fyra herrar och en dam, bland dem troligen Elias och Johan Fredrik Martin

Sergelgatan 1 mot nordväst

Sergelgatan 1 mot nordväst

Sergelgatan 8-10, kv. Grytgjutaren, är rivet. Kvar finns Betlehemskyrkan, Sergelhuset, Sergels ateljé och Nya Elementarskolan. Vy från dåvarande Oxtorgsgatan mot SV. Här står nu första höghuset

Sergelgatan 8-10, kv. Grytgjutaren, är rivet. Kvar finns Betlehemskyrkan, Sergelhuset, Sergels ateljé och Nya Elementarskolan. Vy från dåvarande Oxtorgsgatan mot SV. Här står nu första höghuset

Sergelhuset. Gipsgjutarateljén

Sergelhuset. Gipsgjutarateljén

Sergelhuset. Portalen till Sergelgatan 1

Sergelhuset. Portalen till Sergelgatan 1