Omslagsbild Si Ulla dansar
Litteraturtips
Författare: Selling, Gösta (1900-1996). Stockholms stadsbibliotek

Si Ulla dansar : en bilderbok om Bellmans Stockholm / Gösta Selling

Söder präglades under 1700-talet av starka sociala motsättningar. Här bodde diplomater, adelsmän och borgare i sina herrgårdsliknande malmgårdar, här fanns stora hantverksgårdar och de fattigas överbefolkade ruckel, där gesäller, sjömän, soldater och arbetare var inhysta. Anledningarna till denna blandning av höga och låga, fattiga och rika var flera. På de öppna fälten och i dalgångarna fanns det bördig mark och stora tomter, där man med fördel kunde anlägga trädgårdar och där man fick plats för rymliga egendomar. De många bergknallarna var stadens billigaste tomtmark, och här klängde sig de fattigas timrade, torvklädd kåkar fast.

Följ med till Bellmans Stockholm och möt huvudstadens människor och miljöer. Författarna utgår från målningar och teckningar och varje uppslag innehåller minst en svartvit bild. Läs till exempel om de riktiga människorna bakom figurerna i Fredmans epistlar eller hur en festlig kväll på Mosebacke kunde se ut. 206 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad