Blå emaljerad skylt med vit text
Text

Södra Latin, Skaraborgsvägen 14 (Östergötland 29), Södermalm

SÖDRA LATIN
en ”kunskapens borg”, invigd som Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm 1891. Byggnaden är tvilling med Norra Real vid Jarlaplan, båda uppförda efter identiska ritningar av arkitekten P. E. Werming på stadens byggnadskontor. Fasaden i nyrenässansstil av formpressat tegel i listverk och väggband pryds av kunskapens facklor i majolika. Den välbevarade praktfulla aulan har amfiteaterns form, korridorerna är ljusa och breda av hygieniska skäl. Sedan 1961 går även flickor här.

This ”castle of learning” opened as an upper-secondary school for boys in 1891. Girls were first admitted in 1961. Designed in a Renaissance revival style by the city architect P. E. Werming, the building is an exact twin of the Norra Real school. Notable features are the semi-circular aula and the provision of daylight in both classrooms and corridors.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Södra Latin 350 : 1654-2004 / redaktör: Lars Wester

Södra Latin 350 : 1654-2004 / redaktör: Lars Wester

Hellas teater på Södra Latin, 1919

Hellas teater på Södra Latin, 1919

Högre allmänna läroverket, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14

Högre allmänna läroverket, Södra Latin, Skaraborgsgatan 14

Medborgarplatsens västra del mot norr. I bakgrunden Södra Latin(läroverket). Utställning av vägmaskiner på torget

Medborgarplatsens västra del mot norr. I bakgrunden Södra Latin(läroverket). Utställning av vägmaskiner på torget

Monteliushuset i hörnet av Sankt Paulsgatan 11 och Ragvaldsgatan 17. Södra Latin i fonden

Monteliushuset i hörnet av Sankt Paulsgatan 11 och Ragvaldsgatan 17. Södra Latin i fonden

Ragvaldsgatan 21 söderut mot Södra Latins läroverk. Två pojkar leker vid porten till gården. Huset revs 1912. Södra Latin invigdes 1891 och är idag Södra Latins gymnasium

Ragvaldsgatan 21 söderut mot Södra Latins läroverk. Två pojkar leker vid porten till gården. Huset revs 1912. Södra Latin invigdes 1891 och är idag Södra Latins gymnasium

Vy norrut över kvarteret Helgan Större 22, Blekingegatan 39. Läroverket Södra Latin i fonden.

Vy norrut över kvarteret Helgan Större 22, Blekingegatan 39. Läroverket Södra Latin i fonden.