Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Medborgarplatsens västra del mot norr. I bakgrunden Södra Latin(läroverket). Utställning av vägmaskiner på torget

Uppdaterad