Foto

Medborgarplatsens västra del mot norr. I bakgrunden Södra Latin(läroverket). Utställning av vägmaskiner på torget