Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Samfundet S:t Erik, Susanna Detthoff, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Riksrådsvägen, Riksrådsvägen 46-108, 35-201 (Riksfiskalen 11, Stadsfiskalen 10, Adelsmannen 21, Myntmästaren 13 och Ämbetsmannen 17), Skarpnäck

RIKSRÅDSVÄGEN
är ett av Stockholms mest uppmärksammade radhusområden från efterkrigstiden. Husen uppfördes 1953–56 av Hyreshus i Stockholm AB och ritades av arkitektparet Charles-Edouard och Léonie Geisendorf. Landskapsarkitekt var Nils Orento. De 114 radhusen, fördelade på fyra olika hustyper, är anpassade till den kuperade terrängen och grupperar sig kring fyra gårdsrum. Husen är delvis uppförda med prefabricerade delar och i fasaderna blandas rött tegel, spritputs och eternitplattor.

The 114 terrace houses, comprising four different types of dwelling, were built in 1953–56. They were designed by Charles-Edouard
and Léonie Geisendorf, architects trained in Switzerland. They were assisted in adapting the houses to the terrain by landscape architect Nils Orento. The houses are partially prefabricated.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad