Omslagsbild kapitel
Litteraturtips

Nanna Svartz 1890-1986 : Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst / Magnus Ullman

Nanna Svartz var läkare och Sveriges första kvinnliga professor i statlig tjänst. Hon föddes i Västerås men familjen flyttade till Stockholm för att hon skulle få möjlighet att studera. 1910 tog Nanna Svartz studenten vid Åhlinska skolan på Dalagatan. Åtta år senare fick hon sin läkarexamen. Hon arbetade bland annat på Serafimerlasarettet men hade även en praktik i hemmet, där hon ofta, utan betalning, tog emot fattiga patienter.

Nanna Svartz tog tydlig ställning i kvinnofrågan och men som hon själv sa passade hon inte riktigt på barrikaderna. Hon var däremot medlem i flera föreningar som samlade kvinnor och ordförande i Kvinnliga läkares klubb.

Det här kapitlet berättar om Nanna Svartz uppväxt och privatliv men främst om hennes yrkesliv. Det innehåller flera porträtt och avslutas med en källförteckning. 26 sidor.

Utdrag ur Ullman, Magnus, Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige. – 2004. – S. 233-258

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karolinska sjukhuset. Professor Nanna Svartz avtackas, från sin tjänst som professor i medicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska sjukhuset

Karolinska sjukhuset. Professor Nanna Svartz avtackas, från sin tjänst som professor i medicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska sjukhuset

Portalen utanför Serafimerlasarettet. Skåpbil från Fruktcentralen

Portalen utanför Serafimerlasarettet. Skåpbil från Fruktcentralen