Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914
Foto
Fotograf: Ellqvist, Oscar (1867-1937). Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Statsminister Karl Staaff talar till Arbetartåget 8 februari 1914

Arbetartåget anordnades av Stockholms Arbetarekommun och var en demonstration med ungefär 50 000 deltagare den 8 februari 1914. Manifestation var ett svar på en den politiska högerns kampanj för mer pengar till försvaret. Höjdpunkten i denna högerns kampanj var bondetåget som ägt rum den två dagar tidigare.

De demokratiska krafterna ansåg att bondetåget var en direkt utmaning mot demokratin. I kungens tal till bondetåget, det så kallade borggårdstalet talade han om min armé och min flotta och militärens oeftergivliga krav.

Bondetåget sågs som en politisk statskupp för att stärka kungamakten. Arbetartåget blev en maktpolitisk demonstration mot herremakt och för demokrati.

Arbetartåget ville i stället för att öka anslag till försvaret arbeta för att lösa den så kallade sociala frågan: bostadsnöd, arbetarskydd, arbetslöshet, hälsovård, fattigvård, kriminalvård och sjukförsäkring.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad