Arbetartågets adress till regeringen
Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetartågets skrivelse till regeringen

Arbetartåget lämnade en skrivelse "en adress" till regeringen.

Till Statsministern

Det arbetande folket i landet lider under dyrtid, arbetslöshet och tunga pålagor av olika slag och ännu i avsaknad av sociala och demokratiska reformer, För vilka det i årtionden kämpat, vänder sig på det bestämdaste mot kraven på ökade militärbördor.

I anslutning till socialdemokraternas program och grundtankarna i den socialdemokratiska försvarsmotionen vid 1911 års riksdag kräva vi, förvissade om att därigenom landets verkliga värnkraft försvagas begränsning och minskning av de redan alltför högt uppskruvade militärbördorna samt kraftigt arbete för fred och broderskap med alla nationer.

Till regering och riksdag framställa vi en kraftig vädjan att icke låta den pågående besinningslösa rustnings agitation förleda till att svika de utfästelser som givits folket i val. Brytandet av dessa löften är oförenligt med kraven på politisk tro och heder.

Därtill vilja vi på förekommen anledning förklara att det svenska folket aldrig kommer att böja sig under anspråken från en personlig konungamakt utan äro vi förvissade om att det alltjämt demokratins gamla bärande grundsats att FOLKETS VILJA skall ensam bestämma i Sveriges land.

Å Arbetartågets av den 8 febr 1914
vägnar
Deputationen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad