Brevet som beskriver hur Erik XIV ska mördas med Marcurium/arsenik eller genom kvävning
Text
Författare: Kungliga koncept Riksarkivet, Riksarkivet. Riksarkivet

Johan III.s brev om att mörda brodern Erik XIV

Brev skrivet den 21 juni 1573. De delar som gäller mordet på kungen är utklippt i tre delar: 

"J så måtte att the skole lathe tilrede honom En dryck aff Opium eller Mercurium så starck att han öffwer någre thimmer icke kan leffwe, then skole the giffwe honom att dricke och huar han elliest icke will tage samme dryck till sigh, skole the tuwinge honom ther till.

eller och medh gewalt tagen och leggien på siin seengh och qweeffienn medh Bolster eller store örnegåeth, Dogh skole the förstlathe honom bekomme Presterna och Sacramentedt." 

Detta är Kung Johan III.s fullmakt att avliva Erik XIV. Riksrådet Krister Gabreilsson Oxenstierna som fick brevet var den som skulle bevaka det hela då Erik hölls fången på Västerås slott. Kungen blev förgiftad med Mercurium/Arsenik och dog av denna förgiftning den 26 februari 1577 på Örbyhus slott.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad