Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Allmogens bidrag till festmåltiden - Erik XIV.s bröllop

Vi förflyttar oss tillbaka till 1500-talet, närmare bestämt till den 4 juli 1568 då vår historias i särklass märkligaste bröllop gick av stapeln. Erik XIV hade sökt en till börd lämplig gemål vid de europiska hoven, men efter flera års misslyckande i frågan gifte sig med sin frilla Karin  Månsdotter. De hade vid denna tid redan varit gifta i ett år och vid den kyrkliga vigseln fick deras gemensamma två barn en framträdande roll. Detta sammantaget var en ohygglig skandal inte bara i Sverige utan indignationen genljöd även utanför våra gränser.  

Bilägersfestligheterna ger vid handen att oerhört mycket köptes och beställdes in till denna dag inte bara för att utfordra kungligheterna utan även folket utspisades på huvudstadens stortorg.

Uppdaterad