Drottning Louise av Sverige står till vänster om drottning Elizabeth II av Storbritannien som skakar hand med Ulla Lindström
Foto
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Ulla Lindström vägrar niga för Elizabeth II

Drottning Louise av Sverige står till vänster om drottning Elizabeth II av Storbritannien som skakar hand med Ulla Lindström, som står till höger. Mellan Elizabeth och Ulla står kung Gustav VI Adolf av Sverige.

Under åren 1954 till 1966 var Ulla Lindström den enda kvinnan i de av Tage Erlander ledda regeringarna. Här skakar hon hand med drottning Elizabeth II av Storbritannien som är på sitt första stadsbesök i Stockholm.

På frågan varför hon inte ville niga för drottning Elizabeth II av Storbritannien svarade Ulla: ”Därför att jag bara niger för mycket gamla människor och deras erfarenheter, om jag niger överhuvudtaget.” Vidare menade hon; varför niga för en drottning på trettio år när hon inte böjer knä för Sveriges sjuttioårige kung.

Ulla Lindström var den första kvinnan som under en så lång tid som under 12 år var kvar i regeringen. 1958 blev hon den första kvinnan att utses till tillförordnad statsminister. Under denna tid banade hon väg för att barntillsyn i offentlig regi måtte komma tillstånd det vill säga en ny modell gällande statsbidrag till daghem. Ullas avgörande roll i frågan har länge varit höljt i dunkel. Men detta måste ses som hennes stora insats avseende familjepolitiken och särskilt kvinnans roll, där hon pekade på vikten av barnbegränsning och preventivmedel.

När Ulla i FN 1960 talade om preventivmedel kommenterade FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld, verksam från 1953 till sin död 1961, att Ulla lyckades med konststycket att få hela FN att rodna när hon påpekade hur de katolska länderna misskötte frågan om barnbegränsning!

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad