Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.
Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar, Svenska Dagbladet. Stockholms stadsmuseum

Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.

Uppdaterad