Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.
Foto

Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.