Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.
Foto

Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter