Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.
Foto

Stockholms stadskollegium uppvaktar statsminister Tage Erlander och inrikesminister Eije Mossberg i Kanslihuset.