Lektion i nykterhetsfrågan för skolbarn. Läraren pekar på en plansch med en lever.
Foto

Lektion i nykterhetsfrågan för skolbarn. Läraren pekar på en plansch med en lever.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.