Omslagsbild Gasverket i Värtan
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Gasverket i Värtan : årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans arkitekturskola, avdelningen för restaureringskonst.

Vad händer med gasverket i Hjorthagen?

Tillverkningen av gas vid verket i Värtan upphörde helt 2011 efter mer än hundra år, då det varit stängt för allmänheten. Gasverket är ett av Stockholms kulturellt mest värdefulla industriområden enligt stadsmuseum, och bär på både historia och en ståtlig karaktäristisk tegelarkitektur. Stockholm var så stolt över sitt nya gasverk att man ordnade utflykter dit under Stockholmsutställningen 1897.

Med byggandet av bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden i grannskapet sätts industriområdet i ett helt nytt sammanhang.

En noggrann dokumentation över områdets historia och byggnader gjordes 2005-2006 av elever vid utbildningen för Restaureringskonst vid Konsthögskolans arkitekturlinje. Boken innehåller kartor, planritningar och foton och ger en tydlig bild av Gasverksområdets verksamhet och utveckling under olika epoker. I den sista delen av boken presenterar eleverna idéskisser till hur området kan återanvändas på ett varsamt sätt. Här presenteras bland annat förslag som en multikulturscen och ett stadsdelsbibliotek.

Hur ser planerna ut idag?

125 sidor. Bilder och kartor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad